รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดงาน ‘Local to Global: Visions of Isan’ เปิดโอกาสช่องทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ยกระดับสินค้าเพื่อนำสู่ตลาดสากล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con