รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ เร่งแก้ปัญหาทะเลและชายฝั่งอย่างเป็นระบบ เน้นสร้างความเชื่อมั่นและประโยชน์ต่อประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con