รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเผยรัฐบาลตั้งเป้า GDP ไทย โต 4 % อาศัยการส่งออก การลงทุนจากภาครัฐ และการบริโภคของประชาชน ควบคู่กับการดูแลพี่น้องเกษตรกร ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con