รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมทางหลวงชนบทจัดเตรียมแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con