รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาลยืนยัน คงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ที่ 7% รัฐบาลยังไม่คิดปรับเพิ่ม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con