รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. เคาะมาตรการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 เพิ่มสิทธิ “เราเที่ยวด้วยกัน” 2 ล้านสิทธิ และ “ทัวร์เที่ยวไทย” 1 ล้านสิทธิ ตั้งแต่ พ.ค. – ส.ค.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con