รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-โฆษกรัฐบาล เผย มีผู้ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 62,941ราย พร้อมปรับแผนกระจายวัคซีนโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con