รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัด ทส. ยืนยันเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บ้านบางกลอยล่าง ให้เพียงพอ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านที่ยังขาดแลน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con