รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีมอบ สธ. หารือข้อกำหนดการออกพาสปอร์ตวัคซีนโควิด-19 ระหว่างรอองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดมาตรฐานกลาง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con