รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กยศ. ชี้แจงการหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืน ผ่านองค์กรนายจ้าง พร้อมขอบคุณที่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษา

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con