รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งมอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบการจัดสร้างพระพุทธชินญาณวิสุทธิ พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ก.พ.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con