รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ชื่นชม คนไทยได้รับเลือกเป็นผู้แทนคนพิการในสหประชาชาติ สะท้อนความสำเร็จรัฐบาลในการสนับสนุนสวัสดิการความเป็นอยู่คนพิการไทย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con