รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คกก.กองทุนสื่อปลอดภัยฯ รับทราบการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. พร้อมอนุมัติรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con