รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีย้ำหัวหน้าส่วนราชการ ต้องปฏิบัติงานบนความถูกต้อง ยึดหลัก Good Governance เน้นประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ใช้โซเชียลเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con