รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีย้ำเชื่อมโยงการพัฒนาทั้ง Top Down และ Bottom Up ขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็งใน ระดับพื้นที่ 6 ภาค 18 กลุ่มจังหวัด ครอบคลุม 76 จังหวัด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con