รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรียืนยันเคารพกติกาของพรรคการเมืองในการคัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่าง

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con