รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีตอบชัดรัฐบาลทำหน้าที่บริหาร สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน เดินหน้าแก้ไขทุกปัญหาทั้งโครงการฯ ในพื้นที่ อ. จะนะ และกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่บางกลอย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con