รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเตือนอย่าขึ้นราคาสินค้าหวังทุจริตโครงการ “คนละครึ่ง” / “เราชนะ” วอนเห็นใจผู้มีรายได้น้อย เร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจร้านค้าที่กระทำผิด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con