รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีหวังวัคซีนโควิด-19 ช่วยฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวมีใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว อาจไม่จำเป็นต้องกักตัว 14 วัน ชมไทยเป็นต้นแบบการจัดแข่งขันกีฬาระดับโลก

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con