รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศยกย่องหน่วยงานในสังกัด 45 แห่ง องค์กรอิสระและภาคเอกชน 1,155 แห่ง เป็นองค์กรคุณธรรม ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม ขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con