รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครูกัลยา เริ่ม "โครงการวิทย์พลังสิบ" สร้างโอกาสเด็กไทยเข้าถึงการเรียนวิทยาศาสตร์แนวใหม่ ลดเนื้อหา เพิ่มการปฏิบัติ สร้างความเท่าเทียมองค์ความรู้พื้นฐาน เพื่อการเรียนต่อ-ดำเนินชีวิต-

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con