รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-"พุทธิพงษ์" หนุน ดีป้า ใช้ดิจิทัลยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยทุกภาคส่วน ทั้งแรงงานนอกระบบ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con