รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความสำเร็จของการพัฒนาคนทุกช่วงวัย แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con