รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รัฐบาลเดินหน้าผลักดันกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ เพิ่มทางเลือกสร้างรายได้ให้เกษตรกร ย้ำประชาชนทุกครัวเรือนมีสิทธิปลูกได้ผ่านการรวมตัวเป็นวิสาหกิจจับมือรพ.สต.ขออนุญาต อย.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con