รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีประชุม นบข. เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 64 พร้อมปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 63/64 รอบที่ 1 เพิ่มเติมอีก 3,838.92 ลบ.

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con