รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรี ยึดหลักการกระจายวัคซีนโควิด-19 อย่างเป็นธรรม สำหรับทุกกลุ่ม แบ่งฉีดเป็น 3 ระยะตามมาตรฐานสากล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con