รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีมอบคมนาคม คลัง พาณิชย์ ร่วมหน่วยงานเกี่ยวข้องกำหนดแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con