รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-พม. จับมือสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมดูแลผู้เสียหายในคดีอาญาที่อยู่ในกระบวนการศาล การให้ผู้ต้องโทษปรับทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con