รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รับซื้อ “ไฟฟ้าโซลาร์รูฟ” ขยับเพิ่ม 2.20 บาท/หน่วย

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เลขที่ 1 ถนนนครปฐม เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300