รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ผู้ตรวจฯ ดีอีเอส บรรยายพิเศษ เรื่อง “โลกาภิวัฒน์กับผลกระทบต่อสังคมไทยในปัจจุบัน” ให้กับผู้อบรมหลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่ 66

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con