รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีประชุม VDO Conference ร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร ติดตามการบริหารสถานการณ์โควิด-19 พร้อมดูแลแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติที่ไม่มีงานทำ ช่วงโควิด-19 ให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con