รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-คกก. อนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ประกาศเพิ่ม 3 เมือง เมืองเก่าอุทัยธานี เมืองเก่าตรัง เมืองเก่าฉะเชิงเทรา เป็นเขตพื้นที่เมืองเก่า ส่งเสริมคุณค่าทางมรดกทางวัฒนธรรม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con