รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-กรมธนารักษ์เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการชำระค่าเช่าทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ด้วยแอปพลิเคชัน (Application) ด้านที่ราชพัสดุ TRD Smart Pay

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con