รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล- รมว.วราวุธ ตรวจราชการครบจังหวัดที่60 มอบระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ จ.หนองบัวลำภู

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con