รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รมว.วธ.เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมการเรียนรู้ “อัตลักษณ์ชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยใช้โปรแกรม ZOOM ระยะที่ ๑

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con