รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ทีเซลส์ – ไบโอ เจเนเทค – วิสาหกิจชุมชน เกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากสารสกัดกัญชาและกัญชง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์สู่เชิงพาณิชย์

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con