รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ทส. ประสานความร่วมมือกับ ผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อน ๔ ประเด็นใหญ่ ป้องกันไฟป่า PM 2.5 ปลูกป่าต้นน้ำ จัดทำที่ดินทำกิน และการขอใช้พื้นที่เขตป่าสงวน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con