รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เห็นชอบ 4 โครงการก่อสร้างกรุงเทพมหานคร เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำดิบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จ.ปัตตานี

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con