รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ครม. ยืดระยะเวลาปล่อยกู้ซอฟท์โลนถึงกลางปีนี้ ช่วย SMEs อาชีพอิสระและผู้มีรายได้ประจำเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con