รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ศบค.มท. ส่วนหน้า รับมอบชุดเครื่องนอนและแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อใช้สนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con