รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-“รัฐมนตรี ทส. มอบนโยบายด้านงบประมาณผ่านระบบทางไกล เน้นใช้งบอย่างเคร่งครัด รอบคอบ และคุ้มค่า”

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con