รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ แจงจัดทำงบปี 65 แบบขาดดุลไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง ขับเคลื่ อนประเทศพ้นวิกฤติโควิด-19 และฟื้นฟูเศรษฐกิจกลับมาเติบโตปกติ

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con