รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-​“วราวุธ” รมว.ทส. ลุยต่อลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติรามคำแหง สร้างขวัญกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ย้ำ การปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ สร้างความร่วมมือและเร่งแก้ปัญหาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con