รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยม SQ-AQ-LQ จ.ชลบุรี มอบแนวทางแก้ไขปัญหาโควิด-19 ยืนยันรัฐบาลดูแลบุคลากรทางการแพทย์ หวังสถานการณ์คลี่คลายโดยเร็ว ย้ำทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเอาชนะโควิดให้ได้

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con