รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-เสมา 2 ส่งมอบรถยนต์พระราชทาน แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี ให้ครูและบุคลากรใช้เดินทางไปบำบัดฟื้นฟูช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรงตามบ้าน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con