รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เยี่ยมชมกิจกรรมหมู่บ้านรางวัลพระราชทานฯ “อยู่เย็น เป็นสุข” บ้านคลองวัว อ.อัมพวา ชื่นชมเป็นแบบอย่างชุมชนในการทำแผนชุมชน/โครงการรองรับงบประมาณตรงตามความต้องการประชาชน

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con