รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนริมคลองโฮมสเตย์สมุทรสงคราม แนะขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนน้ำตาลมะพร้าว เพื่อสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวยกระดับคุณภาพน้ำตาลมะพร้าวแท้ให้เป็นที่ยอมรับของตลาด

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con