รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกรัฐมนตรีเข้ากราบสักการะหลวงพ่อวัดบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของ จ. สมุทรสงคราม เพื่อความเป็นสิริมงคล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con