รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-นายกฯ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาจัดหาวัคซีนโควิด-19 โดยการจองล่วงหน้า มั่นใจไทยมีวัคซีนใช้ในปี 64 เผยพระมหากรุณาธิคุณ ร.10 พระราชทานให้ บจก.สยามไบโอไซเอนซ์รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con