รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-ถ้อยแถลงนายกรัฐมนตรี ในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าจีน-อาเซียน ครั้งที่ 17 วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล

เปลี่ยนการแสดงผล

c c c

ขนาดตัวอักษร

Mobile Application

i-con i-con